Over DRAWING FRONT

Hedendaagse tekeningen krijgen relatief weinig aandacht

Tekenen krijgt in de huidige tijd in musea relatief weinig aandacht. Deze veronachtzaming is in tegenspraak met wat er op dit moment in de beeldende kunst gebeurt. Er zijn veel jongere kunstenaars die het tekenen weer lijken te hebben ontdekt. Sinds de tekeningententoonstelling ‘All About Drawing’ in het Stedelijk Museum Schiedam (2011) en het inmiddels vier jaar bestaande jaarlijkse evenement ‘Amsterdam Drawing’, zijn het voornamelijk kunstenaarsinitiatieven die regelmatig tekeningen tonen. Vaak vanuit een concept en ook wel om ‘de grenzen’ van het tekenen te verkennen in meer installatie-achtige presentaties.

Arno Kramer en Nanette Kraaikamp, curatoren van Drawing Centre Diepenheim, zijn initiatiefnemers van DRAWING FRONT. Zij zochten samenwerking met kunstenaarsinitiatieven in heel Nederland en zij lijken met die 20 deelnemende instellingen een heus landelijk offensief voor het hedendaagse tekenen te vormen.